Tools voor monitoren en evalueren

Monitoring en evaluatie van de Utrechtse aanpak Kansrijke Start.

Waarom monitoren en evalueren?

Een van de succesfactoren in een duurzame aanpak Kansrijke Start is het monitoren en evalueren van je aanpak. Monitoren houdt in dat je gegevens verzamelt om de voortgang van je aanpak te volgen. Evalueren betekent dat je betekenis geeft aan die gegevens, bijvoorbeeld door er over in gesprek te gaan. Monitoren en evalueren helpt bij het zichtbaar maken van de successen en verbeterpunten van je aanpak, bij het bijsturen en doorontwikkelen van je aanpak en bij het bouwen aan en onderhouden van samenwerking (Kansrijke Start & Monitoring en Evaluatie - Pharos). Ook kan het bijdragen aan het krijgen of onderhouden van financiële middelen.

Cijfers en verhalen

Om iets te kunnen zeggen over de voortgang van de aanpak Kansrijke Start in Utrecht verzamelt de gemeente cijfers over de eerste duizend dagen en verhalen over de verschillende initiatieven die in het kader van Kansrijke Start in de stad worden uitgevoerd.

Cijfers over de eerste duizend dagen verzamelt de gemeente op verschillende manieren, bijvoorbeeld uit informatie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), het RIVM, het CBS en de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.

In 2021 heeft de gemeente Utrecht een speciale uitgave gepubliceerd over de eerste 1000 dagen, waarin cijfers en verhalen staan over de ontwikkeling en het welzijn van Utrechtse kinderen van 0 tot 2 jaar en hun ouders. 

Verhalen haalt de gemeente op bij inwoners en bij professionals in de formele en informele zorg die op regionaal, stedelijk en/of wijkniveau werken aan Kansrijke Start. De gemeente stimuleert professionals om die verhalen vooral zélf op te halen, door om de zoveel tijd met elkaar te monitoren en evalueren, en daar samen van te leren en verder door te komen. De gemeente stimuleert hen om dit te doen op een manier die bij hen past, zodat het ook (structureel) onderdeel kan worden van hun werkwijze. De gemeente ondersteunt hen hierbij, met materialen en in de praktijk.

Zelf monitoren en evalueren, hoe pak je dat aan?

In Utrecht is al veel ervaring opgedaan met (zelf) monitoren en evalueren, waaronder de Utrechtse wijknetwerken geboortezorg. Wil jij ook aan de slag met monitoren en evalueren? Kijk dan hier voor inspiratie en concrete handvatten. Al het materiaal is ontwikkeld door en voor wijknetwerken geboortezorg, maar is ook prima bruikbaar voor andere samenwerkingsverbanden die werken aan Kansrijke Start.  

Voor ondersteuning bij het gebruik van de materialen, kun je contact opnemen met een adviseur gezondheid via opgroeien@utrecht.nl