Ouderschap en hechting

Ouderschap maakt kwetsbaar. Alle ouders ervaren momenten van onzekerheid en hebben behoefte aan positieve bevestiging. En elk kind verdient de best mogelijke start en een optimale kans op een gezonde en veilige ontwikkeling.

Dit vraagt om krachtig ouderschap, waarin interactie tussen ouder en kind en tussen ouders onderling centraal staat. Ouderschap heeft impact op de personen zelf, de partnerrelatie en ook het sociale leven en carrière. Iedere fase van ouderschap vraagt om een andere invulling, waar ouders steeds opnieuw vorm aan moeten geven en steun bij kunnen gebruiken.


Gehechtheidsrelatie is fundamenteel

Binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling is het vormen van een gehechtheidsrelatie een fundamenteel onderdeel in ieders leven. Gehechtheid is van oorsprong de affectieve band van een kind met een opvoeder die regelmatig met het kind omgaat en aan wie het kind troost ontleent in tijden van angst en spanning. Een veilige gehechtheid zorgt voor basisveiligheid. Dit is het fundament van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling. Er is dan sprake van basisvertrouwen.
 


Zwangerschap