Tools voor signaleren en begeleiden

Ook niet-medische risicofactoren kunnen leiden tot ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Om te kunnen anticiperen op mogelijke risico’s bij zwangeren met risicofactoren, of in een kwetsbare situatie, zijn er gevalideerd meetinstrumenten.

Voor Verloskundigen

De 3 meetinstrumenten die op dit moment in Nederland gebruikt worden zijn de Alpha NL, de Mind2Care, en de R4U vragenlijst.

Mind2Care
De Mind2Care vragenlijst is gemaakt om tijdens de zwangerschap te screenen op psychische klachten, psychosociale problemen en middelengebruik. Op basis van de gegeven antwoorden wordt, als het nodig is, een advies gegeven over begeleiding of behandeling tijdens de zwangerschap. De vragenlijst is wetenschappelijk getest en geschikt om te gebruiken door alle zwangere vrouwen in Nederland. Bekijk ook de website van Mind2Care

De verloskundig samenwerkingsverbanden (VSV’s Uniek, Alliant en Eendracht werken met Mind2Care vanuit MijnKind.online omgeving. Wil je meer informatie over het werken met de Mind2Care klik dan op onderstaande links:

R4U
De R4U is een signaleringsinstrument voor screening op zes domeinen: sociale, psychische, zorg- en leefstijlgerelateerde, medische en obstetrische risicofactoren onder zwangere vrouwen. In ieder van deze zes domeinen zijn meerdere risicofactoren opgenomen die bewezen geassocieerd zijn met ongunstige zwangerschapsuitkomsten.

Bekijk hier de factsheet >>