Tools voor signaleren en begeleiden

Ook niet-medische risicofactoren kunnen leiden tot ongunstige zwangerschapsuitkomsten.

Gevalideerde meetinstrumenten 

Om te kunnen anticiperen op mogelijke risico's bij zwangeren met risicofactoren of in een kwetsbare situatie zijn er gevalideerde meetinstrumenten. De meetinstrumenten die op dit moment gebruikt worden zijn Mind2Care en de R4U vragenlijst.

Mind2Care
De Mind2Care vragenlijst is gemaakt om tijdens de zwangerschap te screenen op psychische klachten, psychosociale problemen en middelengebruik. Op basis van de gegeven antwoorden wordt, als het nodig is, een advies gegeven over begeleiding of behandeling tijdens de zwangerschap. De vragenlijst is wetenschappelijk getest en geschikt om te gebruiken door alle zwangere vrouwen in Nederland. Bekijk ook de website van Mind2Care

De verloskundig samenwerkingsverbanden (VSV’s Uniek, Alliant en Eendracht werken met Mind2Care vanuit MijnKind.online omgeving. Wil je meer informatie over het werken met de Mind2Care klik dan op onderstaande links:

R4U
De R4U is een signaleringsinstrument voor screening op zes domeinen: sociale, psychische, zorg- en leefstijlgerelateerde, medische en obstetrische risicofactoren onder zwangere vrouwen. In ieder van deze zes domeinen zijn meerdere risicofactoren opgenomen die bewezen geassocieerd zijn met ongunstige zwangerschapsuitkomsten.

Bekijk hier de factsheet >>

Geldstress

In de Wegwijzer staan tips voor professionals voor het signaleren, bespreken en doorverwijzen bij geldstress in het contact met hun patiënten/cliënten. Met daarin ook een sociale kaart: per gemeente in regio Utrecht adressen voor hulp en een overzicht van regelingen bij een laag inkomen.

Routekaart Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) - Meisjesbesnijdenis

De GGDrU heeft een routekaart ontwikkeld voor vrouwelijke genitale verminking (VGV).