Over Kansrijke Start

Wat is een kansrijke start?

Soms heeft een kind geen goede start, om welke reden dan ook. De overheid wil jonge ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond en veilig mogelijk hun leven kunnen starten. Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan jonge gezinnen. 

Lees meer over de regionale aanpak van Kansrijke Start

Over dit platform

Op dit platform wordt informatie en kennis gedeeld die is opgedaan tijdens de initiatieven en projecten van Kansrijke Start in de regio Utrecht. Zo wordt dit voor iedereen toegankelijk. Op dit platform zijn ook enkele tools en materialen te vinden, zoals publicaties en informatie, maar ook sjablonen en presentaties in de huisstijl van Kansrijke Start. Daarnaast willen wij het netwerk van professionals en initiatiefnemers in de geboortezorg ondersteunen, betrekken en faciliteren. 

Lees meer over dit platform