Wat is een kansrijke start?

Soms heeft een kind geen goede start, om welke reden dan ook. De overheid wil jonge ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond en veilig mogelijk hun leven kunnen starten. Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan jonge gezinnen. 

Regionale aanpak

In de regio Utrecht wordt hard gewerkt om met Kansrijke Start een verschil te maken. Zo werken diverse organisaties met elkaar samen rondom de zwangerschap, de geboorte en de periode hierna. Denk hierbij aan verloskundigen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en gezinswerkers.

Op regionaal niveau is Kansrijke Start onderdeel van de bestuursagenda van de GGD regio Utrecht en is het een van de pijlers van de preventiecoalitie van de Health Hub. De gemeente Utrecht heeft dit onderwerp opgenomen in de nota Volksgezondheid. En met de stuwkracht van Raedelijn, een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), worden initiatieven en ideeën van professionals en ouders echt gesteund en ondersteund.

Lokale coalities Kansrijke Start

Om kinderen een Kansrijke Start te bieden, is het belangrijk dat betrokken zorg- en hulpverleners voor en rondom de zwangerschap en de eerste levensjaren van een kind goed samenwerken. Vanuit het landelijke actieprogramma, wordt daarom het vormen van lokale coalities gestimuleerd. Het doel is om professionals uit het medische en sociale domein, en de lokale samenleving te verbinden. Van gemeente tot verloskundige, van huisarts tot jeugdhulpverlener, van sociaal-wijkteam tot zorgverzekeraar, van inwoner tot kinderopvang, van schuldhulpverlener tot jeugdverpleegkundige en van kraamzorg tot GGZ-professional.

In de regio Utrecht vormen 18 gemeenten een lokale coalitie Kansrijke Start. Deze coalities ontwikkelen een plan van aanpak, ambities en doelstellingen voor een Kansrijke Start. Die passen bij de praktijkervaringen, de cijfers en het beleid in die betreffende gemeente. Door lokale coalities werken professionals beter samen en kunnen zij (aanstaande) ouders in kwetsbare situaties vroegtijdig bereiken. 

Bekijk hier het overzicht van lokale coalities in de regio Utrecht

Bekijk de coalities