Wijknetwerken/MDO’s

De vitaliteit en gezondheid van burgers is gebaat bij de leefbaarheid van een wijk met sterke netwerken. In de regio hebben diverse zorgprofessionals het initiatief genomen een wijknetwerk te vormen. Het doel van de wijknetwerken is het vroegtijdig in kaart brengen van zwangeren in een kwetsbare situaties. Waar nodig kan preventief en laagdrempelig eerstelijnszorg ingezet worden zodat crisis situaties voorkomen kunnen worden.

Liendert e.o.- Amersfoort

Amersfoort Noord

Lombok

Overvecht, Utrecht