Centering pregnancy

Centering Pregnancy is een programma dat de medische controles en alle informatie rondom zwangerschap, de bevalling en de eerste babytijd combineert. 

Hoe werkt het?
Het werkt als volgt: de in Nederland gebruikelijke individuele prenatale controles worden in CenteringPregnancy vervangen door groepsbijeenkomsten. Het eerste consult vindt nog individueel plaats. De vervolgcontroles tijdens de zwangerschap worden echter aan een groep van acht tot twaalf zwangeren – met een vergelijkbare zwangerschapsduur – aangeboden in sessies van twee uur, onder leiding van een verloskundige en een tweede begeleider.

Meer tijd en meer aandacht
De medische controles, zoals bloeddruk en de groei van de baby, worden gecombineerd met uitwisseling van kennis en ervaringen, het leren van gezondheidsvaardigheden en het stimuleren van onderlinge ondersteuning en vriendschap. Er is veel meer tijd en aandacht voor adviezen die de gezondheid bevorderen en voor ‘domme’ vragen. De vrouwen wisselen kennis uit die, waar nodig, door een verloskundige aangevuld kan worden. 

Bovenstaande informatie komt onder andere uit een rapport van TNO. Dit rapport download je hieronder. Bekijk daarnaast ook de relevante website CenteringZorg; want samen weet je meer!