Wijknetwerk Kansrijk Lombok

Selecties:
Voor de zwangerschap
Tijdens de zwangerschap
Na de geboorte
Samenwerken, samen leren
Basiszorg
Steuntje in de rug

Doel

Het multidisciplinair overleg (MDO) Kansrijke Start is opgericht om de eerste 1000 dagen van zowel kind als de ouder(s) te optimaliseren. Daarnaast is het doel om de onderlinge samenwerking en werkwijzen te verbeteren. 

Werkwijze

In het MDO bespreken we situaties van ongeboren kinderen en moeders in een kwetsbare situatie. Het MDO is eind 2019 gestart en vindt één keer per 6 weken plaats.

Resultaat

  • Professionals leren van elkaar en krijgen meer expertise.

  • Professionals weten elkaar beter te vinden, de samenwerking wordt verbeterd.

  •  Door het MDO ontstaan korte lijnen tussen de samenwerkingspartners in het medisch en sociaal domein.

  •  De ondersteuning aan (toekomstige) ouders komt eerder tot stand.

Regio

Utrecht

Marker

Betrokkenen

Gezondheidscentrum Lombok, verloskundige, huisarts, JGZ, buurtteam, Raedelijn

Marker