Wijknetwerk Kansrijk Lombok

Selecties:
Voor de zwangerschap
Tijdens de zwangerschap
Na de geboorte
Samenwerken, samen leren
Basiszorg
Steuntje in de rug

Dit initiatief is eind 2019 in Lombok gestart. Het initiatief betreft een multidisciplinaire samenwerking tussen huisarts, verloskundige, buurtteammedewerkers en de JGZ-verpleegkundige. Het doel van deze samenwerking is het optimaliseren van de eerste 1000 dagen van zowel het kind als de moeder. Bijvoorbeeld door eerder inzicht te krijgen in kwetsbare situaties, waardoor acute crisissituaties voorkomen kunnen worden. Daarnaast is het doel om de onderlinge samenwerking en werkwijzen te verbeteren.

Regio

Utrecht

Marker

Betrokkenen

Gezondheidscentrum Lombok, verloskundige, huisarts, JGZ, buurtteam, Raedelijn

Marker