22-01-2024

Verslag Kennisatelier Kansrijke Start

Verslag Kennisatelier Kansrijke Start

“Samenwerken aan Kansrijke Start vraagt ook om betere samenwerking in de regio, omdat zowel de kennis, als de financiën, als de uitvoering over de grenzen van gemeenten heen gaat.'' — Martijn Beek, wethouder gemeente Veenendaal.

Op 20 november jl. organiseerde GGD regio Utrecht een kennisatelier over Kansrijke Start. Wat betekent een goede, levensbrede ondersteuning vanaf het allereerste begin van iemands leven en wat levert samenwerking hierin op? Ruim 100 professionals vanuit gemeenten, ziekenhuizen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, verloskundigenpraktijken en welzijnsorganisaties, maar ook vertegenwoordigers van inwoners uit de regio kwamen samen tijdens dit kennisatelier. Zij werken allen dagelijks aan goede ondersteuning voor (aanstaande) gezinnen. Prof. dr. Eric Steegers vertelde over het noodzakelijke samenspel tussen al deze professionals. GGD regio Utrecht gaf inzicht in hoe Kansrijke Start ervoor staat in regio Utrecht. De deelnemers kregen daarna praktische voorbeelden aangereikt over hoe zij makkelijker en beter kunnen samenwerken.

Een avond vol energie die eraan bijdraagt dat de regio Utrecht kansrijker wordt voor de allerkleinsten!

 

Bekijk alle nieuws-items
Terug naar overzicht