21-06-2024

Regionale rapportage Kansrijke Start

De regionale rapportage Kansrijke Start is vernieuwd. Een compleet en kernachtig overzicht van hoe Kansrijke Start in de regio Utrecht ervoor staat. Je kunt je laten inspireren door je buurtgemeenten: welke partners betrekken zij, welke ambities hebben zij, welke interventies voeren zij uit en hoe staat het met de monitoring. Ook regionale initiatieven komen aan bod. Naast veel praktijkvoorbeelden, bevat het handige links naar informatie en tools.

Gebaseerd op landelijke monitor Kansrijke Start van RIVM

Deze regionale rapportage is gebaseerd op de landelijke monitor Kansrijke Start van het RIVM (september 2023), onderdeel van de 7e voortgangsrapportage Kansrijke Start van VWS (april 2024). Gemeenten gaven toestemming om de gegevens die ze daarvoor ingestuurd hadden met GGDrU te delen.

Kansrijke Start in regio Utrecht

De afgelopen 5 jaar komt de beweging Kansrijke Start goed op stoom in de regio Utrecht. 

  • Steeds meer gemeenten en professionals werken samen in lokale en regionale coalities Kansrijke Start;
  • Professionals doen kennis op over de eerste 1000 dagen;
  • Gemeenten en professionals weten beter wie wat doet en hebben kortere lijnen naar elkaar;
  • De beschikbaarheid van interventies rondom Kansrijke Start neemt toe.

De ingezette acties stemmen hoopvol voor een positieve impact op gezinnen in de eerste 1000 dagen, ook voor de komende generaties in regio Utrecht.

Werken aan een Kansrijke Start is soms ook een complex veranderproces, met veel verschillende partijen. Daarom moeten we de beweging blijven aanjagen, ervaringsdeskundigen blijven betrekken en afspraken borgen. Op naar een Kansrijke Start voor iedereen!

Bekijk alle nieuws-items
Terug naar overzicht