03-05-2023

Rapportage geeft stand van zaken en inspiratie

Onlangs is de rapportage ‘Lokale coalities Kansrijke start in regio Utrecht’ gepubliceerd. Deze rapportage laat zien hoe gemeenten in de regio Utrecht invulling geven aan lokale coalities Kansrijke Start: welke partners betrokken zijn, welke ambities zij hebben, welke initiatieven zij starten, hoe zij partners verbinden en hoe het staat met monitoring.


Deze regionale rapportage is gebaseerd op de landelijke monitor Kansrijke Start van het RIVM (september 2022), onderdeel van de 6e voortgangsrapportage Kansrijke Start van VWS (april 2023) en is aangevuld met recente ontwikkelingen, veel praktijkvoorbeelden en praktische tips.

Beweging uitgebreid
In 2022 is de beweging naar een Kansrijke Start in regio Utrecht uitgebreid: meer lokale coalities startten op en enkelen maakten een doorstart. Partners uit verschillende domeinen zijn in verbinding gebracht, hebben gezamenlijke ambities en ontplooiden nieuwe initiatieven. Dat alles gebeurde in een jaar waarin diverse ontwikkelingen de voortgang bemoeilijkten. Denk aan werkdruk en personeelskrapte, werkzaamheden voor vluchtelingen uit Oekraïne en de komst van een nieuwe gemeenteraad en college B&W. Tegelijkertijd waren er positieve ontwikkelingen: alle gemeenten kregen financiele steun vanuit het Rijk voor Kansrijke Start.

Vervolg stemt hoopvol
De aandachtspunten bij het vervolg zijn onder andere:

  • (sub)regionaal samenwerken
  • het betrekken van de doelgroep
  • het binden van nieuwe partners
  • aandacht voor: gezond zwanger worden, Nu Niet Zwanger, vaders/partners, rookvrije start
  • en geldzorgen

De ingezette beweging naar een Kansrijke Start voor elk kind in regio Utrecht stemt hoopvol voor duurzame, positieve impact op (aanstaande) ouders en hun kind in de eerste 1.000 dagen.

Bekijk alle nieuws-items
Terug naar overzicht